چهارشنبه, مرداد ۲۴, ۱۳۹۷

اخبار روستای مرتضی گرد

تقدیر از پیشکسوت پرسپولیس

تقدیر از  منصور هاشمی پیشکسوت فوتبال پرسپولیس ایران  ساکن مرتضی گرد که اخیرا بعنوان سر مربی جوانان پرسپولیس منصوب شده اند

خریداری زمین برای آب رسانی اهالی روستا

ساماندهی انشعابات آب و خریداری زمین با حضور دهیار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی مرتضی گرد 

خبرهای بخشداری آفتاب

تقدیر از پیشکسوت پرسپولیس

تقدیر از  منصور هاشمی پیشکسوت فوتبال پرسپولیس ایران  ساکن مرتضی گرد که اخیرا بعنوان سر مربی...

خریداری زمین برای آب رسانی اهالی روستا

ساماندهی انشعابات آب و خریداری زمین با حضور دهیار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی...

اخبار منتخب

پیوندها